ครั้งที่ 1: TSC2009 IT Square

ครั้งที่ 1: TSC2009 IT Square 25 july 2009
ในช่วงแรกของการเข้าแข่งขันฟรีสไตล์สลาลม นักกีฬาจะใช้ท่าง่ายๆ พื้นฐาน เนื่องจากเพิ่งเริ่มฝึกฝึน ข้อสำคัญของนักกีฬาในช่วงนี้คือ
1. ความแม่นยำในการเข้าโคน
2. การเตรียมเล่นให้จบตรงเวลา
3. ใช้ท่าที่สามารถเล่นได้อย่างมั่นคง

จากวีดีโอนี้ นักกีฬาใช้ท่าง่ายๆ ในการเล่น เช่น Snake Nelson Volt crazy Eagle shift, Eagle, heel toe, zEagle, eagle cross, alternate cross.
แต่ว่าเล่นจบก่อนเวลา ทำให้ถูกปรับแพ้ นักกีฬาจะต้องเล่นอย่างน้อย 80 วินาที จนถึง 100 วินาที โดยเวลาจะเริ่มเดินตั้งแต่เข้าโคนแรก

Rank ของนักสเก็ตตอนนี้ Rank F-

Facebook Comments

About

View all posts by