ครั้งที่ 10: Singapore 2010

ครั้งที่ 10: Singapore 2010
งานนี้เป็นงานที่ Ince เริ่มเพิ่มความเร็วมากขึ้นและมีความคล่องตัวสูงขึ้น

ท่าที่เล่นได้สมบูรณ์: Heel Back to Front,little swan,heel shift,Christy,Kazachock,Heel toe screw,heel spin

ท่าที่เล่นได้ยังไม่สมบูรณ์: Toe Cock Foot,

ข้อผิดพลาดคือเตะโคนเยอะไปทำให้ถูกหักคะแนนไปเยอะ
Ranking ในงานนี้เป็น Rank C ต้นๆ อยู่

Facebook Comments

About

View all posts by