ครั้งที่ 11: งานแข่ง TSS2011 #1

ครั้งที่ 11: งานแข่ง TSS2011 #1

จากงานแข่งที่สิงค์โปรงานที่แล้วเป็นการเติมความมั่นใจมากขึ้นว่า combo ที่เล่นเริ่มมาถูกทางมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องความเร็ว ความคล่องตัวที่เพิ่มสูงขึ้น มาดูในงานนี้ว่าจะสามารถเพิ่ม Rank ของตัวเองขึ้นได้อีกหรือไม่

ท่าที่เล่นสมบูรณ์: heel Rekil,heel shift, little swan,toe toe screw,back corbra,heel spin

ท่าที่เล่นไม่สมบูรณ์ heel special,wiper,toe cock foot,back chirsty

จากปี 2010 ที่ทำได้สูงสุดที่ Rank C มาถึงงานนี้พัฒนาขึ้นเป็น Rank B- ได้ในที่สุด

Facebook Comments

About

View all posts by