ครั้งที่ 12: งานแข่ง TSS2011 #2 Inter

ครั้งที่ 12: งานแข่ง TSS2011 #2 Inter

งานแข่ง International Event ของไทยซึ่งมีนักสเก็ตต่างชาติ ทั้งจาก Europe และ asia มาร่วมงานอย่างมากมาย อินซ์สามารถคว้าอันดับ 6 มาครองได้จากงานนี้ มาดูท่าต่างๆ ที่ใช้เล่นกัน

ท่าที่เล่นสมบูรณ์: heel back to front,chirsty, toe toe screw,kazachock,toe spin one cone,heel shift,little swan, heel spin

ท่าที่เล่นไม่สมบูรณ์ heel special

ในครั้งนี้ติดเรื่องที่ยังเล่นช้าอยู่ทำให้ Rank โดยรวมแล้วอยู่ที B- และเวลาต่อท่า ยังไม่ต่อเนื่องกันดี ยังมีการหยุดรอจังหวะเป็นระยะๆ ทำให้ขาดตอน จำเป็นต้องเล่นให้เร็วและต่อเนื่องมากขึ้น

Facebook Comments

About

View all posts by