ครั้งที่ 15: งานแข่ง WFSC 2012 China

ครั้งที่ 15: งานแข่ง WFSC 2012 China

งานแข่งขัน World Championship ที่ประเทศเยอรมัน เป็นการแข่งขันที่นักสเก็ตทั่วโลกต้องมาแข่งเพราะเป็นการชิงแชมป์โลกจัดขึ้นในทุกๆ ปี

ท่าที่เล่นสมบูรณ์: heel shift,toe moving cock foot,toe toe screw,toe special,heel back to front,toe spin

ท่าที่เล่นไม่สมบูรณ์: back toe foot gun

การแสดง Freestyle ทำได้ทีมากขึ้นสำหรับท่าที่เป็น Transition เพิ่มความเร็วได้มากขึ้นและเข้าจังหวะกับเพลงได้ดีขึ้น ท่าโดยรวมที่เลือกมาเล่นนั้นอยู่ใน หมวด B+ ไปจึงถึง A แต่ด้วยการควบคุมที่ยังไม่สามารถแสดงให้กรรมการเห็นถึงความต่อเนื่อง Rank จึงยังอยุ่ที่ B-

Facebook Comments

About

View all posts by