ครั้งที่ 3: การแข่งขัน WFSC 2009

ครั้งที่ 3: การแข่งขัน WFSC 2009
ในครั้งนี้มาพร้อมความมั่นใจ เริ่มต้นด้วยท่า ZEagle, Volt, และขึ้น Little Swan มาต่อที่ลาน 80 ด้วยท่า Heel Toe Screw, Back Snake, Heel Toe และ Heel Wheeling
เข้าที่ line 50 ด้วยท่า Alternate Cross และขึ้น wiper, volt heel toe snake และจบด้วย heel wheeling
ไปต่อที่ line 120 ด้วย Volt ต่อด้วยท่ายากคือ Reverse Eagle, Royal Eagle กลับมาต่อที่ line 80 ด้วยท่า Eagle Shift จบด้วย heel wheeling

สังเกตุว่าภายในระยะเวลา 4 เดือน อินซ์สามารถพัฒนาท่ายากได้อย่างรวดเร็วและใช้ในงาน World Championship ครั้งแรกของตัวเองได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากทีมไทยตอนนั้นยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการแข่งขันคลาสสิกสลาลมอยู่ จึงจัดเรียงท่าต่างๆ แบบท่าต่อท่า ซึ่งจริงๆ แล้วการเล่นคลาสสิกสลาลมนั้น จะต้องมีการใส่ Transition หรือการต่อท่าให้ดูต่อเนื่องและไม่สะดุดเข้าไปด้วย รวมถึงความเร็วในการเล่นท่าต่างๆ ในขณะนั้น ก็ยังช้าอยู่ทำให้ยังได้อันดับท้ายๆ ของการแข่งขัน แต่ในขณะเดียวกัน พวกเราก็ได้รับประสบการณ์กลับมาพัฒนาทีมไทยเป็นอย่างดี

Rank ของนักสเก็ตตอนนี้ F+

หลังจากพิสูจน์ความตั้งในในการเข้าร่วมการแข่งขันอย่างจริงจังใน 2 ครั้งที่ผ่านมา ในการแข่งขันครั้งที่ 3 นี้ถือเป็นการแข่งขันนานาชาติครั้งแรกของ Kanchanok และเป็นผู้เล่นรุ่น Junior ที่ตัวเล็กมากในงานแข่งขัน แต่ก็ไม่ยอมแพ้

Facebook Comments

About

View all posts by