ครั้งที่ 4: TSC ครั้งที่ 4 Rookie

ครั้งที่ 4: TSC ครั้งที่ 4 Rookie
หลังจากแข่งขันในงาน World Champ กลับมา ทำให้อินซ์กล้าเล่นมากขึ้น จากนักสเก็ต Rookie ธรรมดา ขึ้นสู่อันดับ 1 ของรุ่น Rookie ด้วยท่าต่างๆ ที่เล่นในงานดังนี้

crazy, toss, little swan, brush, heel wheeling, wiper, footgun, christy, heel spin

ข้อสังเกตุ ณ จุดนี้คือท่าหลายๆ ท่าเริ่มเล่นได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นเช่น Litttle Swan, Heel Wheeling และเกิดการใช้ท่าใหม่ๆ เช่น Foot gun, Christy และ Heel Spin.
การฝึกฝนท่าต่างๆ ในช่วงนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่อนข้างมาก เพราะแต่ละท่ามีความยากในตัวเอง และตอนนี้ก็ได้ขยับจากนักสเก็ต Rank F ขึ้นเป็น Rank E ในงานนี้นั่นเอง

Facebook Comments

About

View all posts by