ครั้งที่ 6 งาน TSS2010 #1

ครั้งที่ 6 งาน TSS2010 #1
งานนี้อินซ์ก้าวไปอีกขั้นของการพัฒนาฝีมือทางด้านฟรีสไตล์สลาลม

ท่าที่เล่นติด: Heel Wheeling, Toss, Little Swan, Foot Gun, Crobra, Kazachok

ท่าที่เล่นไม่ติด: Heel Front to Back, Chirsty, Heel Spin

ท่าฟรีสไตล์มีมากขึ้นและการเชื่อมต่อท่าต่างๆ เริ่มดีขึ้น แต่ยังมีจุดที่พลาดอยู่หลายจุด ซึ่งทำให้ภาพรวมของโชว์ดูขาดความต่อเนื่องไป คำแนะนำคือ นักสเก็ตควรเลือกท่าที่ตัวเองมั่นใจและเล่นได้โดยไม่ติดขัด จะทำให้โชว์ที่ออกมาดูดีมากขึ้น

ท่าที่เล่นโดยรวมในครั้งนี้ขยับจาก Rank E ขึ้นเป็น Rank D ตามลำดับ แต่ยังเป็น Rank D ต้นๆ เพราะมีหลายท่าที่ยังไม่สมบูรณ์

Facebook Comments

About

View all posts by