ครั้งที่ 7: PSWC2010 Paris

ครั้งที่ 7: PSWC2010 Paris
งานแข่งขันต่างประเทศครั้งที่ 2 ที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นการแข่งขันครั้งแรกในประเทศแถบยุโรป

ท่าที่เล่นติด: heel wheeling,wiper, little swan, heel shift, heel heel royal eagle, chirsty, heel spin

ท่าที่เล่นไม่สมบูรณ์: heel wheeling back to front. มีเสียหลักในช่วง 80 ก่อนขึ้น little swan, และเสียหลักตอนเล่น Chirsty ช่วงจบ.

Rank ของท่าโดยรวมแล้วอยู่ใน Rank D เนื่องจากความสมบูรณ์ของท่ายังแสดงออกมาได้ไม่ครบถ้วน ท่าทั้งหมดนี้ถ้าเล่นให้สมบูรณ์และดูเป็นธรรมชาติจะถูกจัดอยู่ในระดับ Rank C หรือ B เลยทีเดียว

Facebook Comments

About

View all posts by