ครั้งที่ 9: WFSC2010 เกาหลี

ครั้งที่ 9: WFSC2010 เกาหลี
งานนี้เป็นงานที่ Ince เริ่มใช้ท่าได้มั่นคงและแม่นยำขึ้น ความผิดพลาดมีน้อยลงมาก

ท่าที่เล่นได้สมบูรณ์: Toe Spin,heel wheeling, heel shift,heel spin, little swan,foot gun, toe toe screw, toe toe spin

ท่าที่เล่นได้ยังไม่สมบูรณ์: Back Heel Spin one cone

สิ่งท่ต้องปรับปรุงของ combo นี้คือเรื่องความเร็ว และบางช่วงขาดความต่อเนื่อง และยังมีเสียจังหวะบางส่วนเช่นตอนที่ขึ้นหมุน toe spin line 50

Ranking ในงานนี้เป็น Rank C ต้นๆ

Facebook Comments

About

View all posts by