ชมรมสเก็ตฟรอสวีลส์ออกข่าว Thai PBS ปี 2008

ชมรมสเก็ตฟรอสวีลส์ออกข่าว Thai PBS ปี 2008
กับครั้งแรกของการออกทีวีของชมรมสเก็ตเล็กๆ ในสวนลุมพินี
เล่นด้วยใจไปด้วยใจ กับความตั้งใจในกีฬาสีขาว

Facebook Comments

About

View all posts by