เรียนสเก็ตเบื้องต้นตอนที่ 3

เมื่อเริ่มคล่องกับพื้นพรม หรือพื้นหญ้าแล้ว เราก็ต้องรวบรวมความกล้า เพื่อลงไปสู่พื้นเรียบปกติ สำหรับเล่นสเก็ตกันเลย ข้อสำคัญห้ามประมาทเด็ดขาดนะ บางคนคิดว่าเราสามารถควบคุมทุกอย่างไว้ได้แล้ว ตอนที่อยู่บนพื้นพรม เลยประมาท ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น ลองฟังคำแนะนำจากครูตูน ว่าจะมีวิธีแก้ปัญหา เพื่อให้การฝึกสเก็ตอย่างปลอดภัย ผ่านไปได้อย่างราบรื่น ได้อย่างไร

Facebook Comments

About

View all posts by