เรียนสเก็ตเบื้องต้นตอนที่ 5

วันนี้น้องแพรได้ลองฝึกสเก็ต และได้พบเพื่อนกลุ่มใหม่ๆ ขณะที่กำลังจะกลับ ก็ได้มีโอกาสแวะไปชมร้านรองเท้าสเก็ต พี่มีมี่ก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง พาไปแนะนำอุปกรณ์ในการเล่นสเก็ตอย่างปลอดภัย รวมถึงอธิบายวิธีการเลือกซื้อรองเท้าสเก็ตในแบบต่างๆ ด้วย สำหรับผู้เรียนสเก็ตขั้นพื้นฐานทุกๆ คน สามารถเก็บไว้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อรองเท้าเป็นของตัวเองได้เลย (ร้านสเก็ตพลัสสาขาแจ้งวัฒนา ได้ปิดตัวลงเนื่องจาก ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากหลังจากที่ทางศูนย์ยกเลิกการสนับสนุนลานสเก็ตที่ชั้น 22 เนื่องจากมีลูกค้ามาเช่าทั้งชั้นไป, 1 ตค. 2554)

 

Facebook Comments

About

View all posts by