เสน่ห์กีฬา สเก็ตสลาลม โดยกระติก พิชญา ภิญโญจรัสแสง

แนะนำทำความารู้จักกับสเก็ตสลาลมและที่มาของสเก็ตสลาลมของน้องกระติก
รายการเสน่ห์กีฬา น้องกระติก สเก็ตสลาลม ตอนที่ 2/6
เล่าถึงรางวัลที่ได้รับ
การได้รับรางวัลที่ 2-3 ที่ได้รับที่ประเทศเกาหลี และการแข่งขันในประเทศไทย
ถามถึงจุดเด่นของตัวน้องกระติกเองคือมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น


รายการเสน่ห์กีฬา น้องกระติก สเก็ตสลาลม ตอนที่ 2/6

เล่าถึงรางวัลที่ได้รับ
การได้รับรางวัลที่ 2-3 ที่ได้รับที่ประเทศเกาหลี และการแข่งขันในประเทศไทย

ถามถึงจุดเด่นของตัวน้องกระติกเองคือมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น

กีฬาชนิดนี้ปลอดภัยอย่างไร?

เรียนรู้วิธีการทำท่า Snake จากน้องกระติกด้วยในตอนนี้

รายการเสน่ห์กีฬา น้องกระติก สเก็ตสลาลม ตอนที่ 3/6

แนะนำกีฬาสเก็ตสลาลม
สถานที่ ลานสเก็ตเซ็นทรัลแจ้ง ชั้น 22 (ปัจจุบันปิดแล้ว)

พูดคุยเกี่ยวกับกฎการแข่งขันและประเภทการแข่งขันสลาลม

พูดคุยถึงแต่ประเภท Classic Slalom, Speed Slalom, Battle และ Slide

พูดถึงท่า Little Swan

น้องกระติกสอนท่าสลาลม Cross

รายการเสน่ห์กีฬา น้องกระติก สเก็ตสลาลม ตอนที่ 4/6

พูดถึงอุปกรณ์สเก็ตที่ใช้สำหรับเล่นสลาลม
ประกอบด้วยรองเท้า สนับเข่า สนับศอก สนับมือ และหมวกกันน๊อค

พูดถึงการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาว่าเป็นแบบทั่วไป ไม่อันตราย

น้องกระติกแนะนำท่าสลาลม
ท่า Back Snake


รายการเสน่ห์กีฬา น้องกระติก สเก็ตสลาลม ตอนที่ 5/6

พูดถึงเรื่องคำว่า โรลเลอร์เบลด และประเภทของการเล่นสเก็ต

การแบ่งเวลาซ้อมกีฬาสเก็ตสลาลม

พร้อมทั้งสอนท่าสลาลมด้วยท่า Back Cross

รายการเสน่ห์กีฬา น้องกระติก สเก็ตสลาลม ตอนที่ 6/6

พูดถึงการแข่งขันในดับโลก มีการจัดอันดับให้น้องกระติกอยู่อันดับ 12 ของโลก
(ณ วันถ่ายรายการ) จาก world slalom series

พูดถึงคู่แข่งที่เก่งๆ จากต่างประเทศ

เป้าหมายในการเป็นนักกีฬาของน้องกระติก

แนะนำท่าสเก็ตสลาลม ชื่อท่า one foot

Facebook Comments

About

View all posts by