ครั้งที่ 15: งานแข่ง WFSC 2012 China

ครั้งที่ 15: งานแข่ง WFSC 2012 China งานแข่งขัน World Championship ที่ประเทศเยอรมัน เป็นการแข่งขันที่นักสเก็ตทั่วโลกต้องมาแข่งเพราะเป็นการชิงแชมป์โลกจัดขึ้นในทุกๆ ปี ท่าที่เล่นสมบูรณ์: heel shift,toe moving cock foot,toe toe screw,toe special,heel back to front,toe spin ท่าที่เล่นไม่สมบูรณ์: back toe foot gun การแสดง Freestyle ทำได้ทีมากขึ้นสำหรับท่าที่เป็น Transition เพิ่มความเร็วได้มากขึ้นและเข้าจังหวะกับเพลงได้ดีขึ้น ท่าโดยรวมที่เลือกมาเล่นนั้นอยู่ใน หมวด B+ ไปจึงถึง A แต่ด้วยการควบคุมที่ยังไม่สามารถแสดงให้กรรมการเห็นถึงความต่อเนื่อง Rank จึงยังอยุ่ที่ B-

ครั้งที่ 14: งานแข่ง WFSC 2011 Germany

ครั้งที่ 14: งานแข่ง WFSC 2011 Germany งานแข่งขัน World Championship ที่ประเทศเยอรมัน เป็นการแข่งขันที่นักสเก็ตทั่วโลกต้องมาแข่งเพราะเป็นการชิงแชมป์โลกจัดขึ้นในทุกๆ ปี ท่าที่เล่นสมบูรณ์: toe toe screw, heel spin,heel shift,little swan, heel back to front ท่าที่เล่นไม่สมบูรณ์: toe foot gun,toe wiper,heel spin การแสดง Freestyle ทำได้ทีมากขึ้นสำหรับท่าที่เป็น Transition และในครั้งนี้เล่นเร็วเพิ่มขึ้น แต่บางท่ายังช้าอยู่ และมีการเสียหลักอยู่เป็นระยะๆ ท่าโดยรวมนั้นอยู่ใน Rank B+ แต่นักสเก็ตยังแสดงให้กรรมการเห็นไม่ได้ว่า คุมทุกท่าได้อย่างแม่นยำ Rank ในครั้งนี้จึงยังอยู่ที่ B-

ครั้งที่ 13: งานแข่ง Shanghai 2011

ครั้งที่ 13: งานแข่ง Shanghai 2011 งานแข่งขัน Internation ที่ประเทศจีนเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีนักสเก็ตนานาชาติเข้าร่วมแข่งขัน ท่าที่เล่นสมบูรณ์: heel spin, heel back to front, heel shift,heel rekil,heel wheeling,little swan, back foot gun,toe spin ท่าที่เล่นไม่สมบูรณ์ heel special ในครั้งนี้ติดเรื่องที่ยังเล่นช้าอยู่ทำให้ Rank โดยรวมแล้วอยู่ที B- อีกเช่นเคย และเวลาต่อท่า ยังไม่ต่อเนื่องกันดี ยังมีการ ทำให้ขาดตอน จำเป็นต้องเล่นให้เร็วและต่อเนื่องมากขึ้น ในงานนี้มีพลาดในลักษณะของการเสียการทรงตัวอยู่พอสมควร

ครั้งที่ 12: งานแข่ง TSS2011 #2 Inter

ครั้งที่ 12: งานแข่ง TSS2011 #2 Inter งานแข่ง International Event ของไทยซึ่งมีนักสเก็ตต่างชาติ ทั้งจาก Europe และ asia มาร่วมงานอย่างมากมาย อินซ์สามารถคว้าอันดับ 6 มาครองได้จากงานนี้ มาดูท่าต่างๆ ที่ใช้เล่นกัน ท่าที่เล่นสมบูรณ์: heel back to front,chirsty, toe toe screw,kazachock,toe spin one cone,heel shift,little swan, heel spin ท่าที่เล่นไม่สมบูรณ์ heel special ในครั้งนี้ติดเรื่องที่ยังเล่นช้าอยู่ทำให้ Rank โดยรวมแล้วอยู่ที B- และเวลาต่อท่า ยังไม่ต่อเนื่องกันดี ยังมีการหยุดรอจังหวะเป็นระยะๆ ทำให้ขาดตอน จำเป็นต้องเล่นให้เร็วและต่อเนื่องมากขึ้น

ครั้งที่ 11: งานแข่ง TSS2011 #1

ครั้งที่ 11: งานแข่ง TSS2011 #1 จากงานแข่งที่สิงค์โปรงานที่แล้วเป็นการเติมความมั่นใจมากขึ้นว่า combo ที่เล่นเริ่มมาถูกทางมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องความเร็ว ความคล่องตัวที่เพิ่มสูงขึ้น มาดูในงานนี้ว่าจะสามารถเพิ่ม Rank ของตัวเองขึ้นได้อีกหรือไม่ ท่าที่เล่นสมบูรณ์: heel Rekil,heel shift, little swan,toe toe screw,back corbra,heel spin ท่าที่เล่นไม่สมบูรณ์ heel special,wiper,toe cock foot,back chirsty จากปี 2010 ที่ทำได้สูงสุดที่ Rank C มาถึงงานนี้พัฒนาขึ้นเป็น Rank B- ได้ในที่สุด

ครั้งที่ 10: Singapore 2010

ครั้งที่ 10: Singapore 2010 งานนี้เป็นงานที่ Ince เริ่มเพิ่มความเร็วมากขึ้นและมีความคล่องตัวสูงขึ้น ท่าที่เล่นได้สมบูรณ์: Heel Back to Front,little swan,heel shift,Christy,Kazachock,Heel toe screw,heel spin ท่าที่เล่นได้ยังไม่สมบูรณ์: Toe Cock Foot, ข้อผิดพลาดคือเตะโคนเยอะไปทำให้ถูกหักคะแนนไปเยอะ Ranking ในงานนี้เป็น Rank C ต้นๆ อยู่

ครั้งที่ 9: WFSC2010 เกาหลี

ครั้งที่ 9: WFSC2010 เกาหลี งานนี้เป็นงานที่ Ince เริ่มใช้ท่าได้มั่นคงและแม่นยำขึ้น ความผิดพลาดมีน้อยลงมาก ท่าที่เล่นได้สมบูรณ์: Toe Spin,heel wheeling, heel shift,heel spin, little swan,foot gun, toe toe screw, toe toe spin ท่าที่เล่นได้ยังไม่สมบูรณ์: Back Heel Spin one cone สิ่งท่ต้องปรับปรุงของ combo นี้คือเรื่องความเร็ว และบางช่วงขาดความต่อเนื่อง และยังมีเสียจังหวะบางส่วนเช่นตอนที่ขึ้นหมุน toe spin line 50 Ranking ในงานนี้เป็น Rank C ต้นๆ

ครั้งที่ 8: TSS3 2010 inter

ครั้งที่ 8: TSS3 2010 inter ครั้งนี้เป็นการตัดการแข่งขันระดับ International ครั้งแรกของไทย ที่โรงแรมพัทยาปาร์ค ก่อนถึงงานแข่งนี้อินซ์ได้มีเวลาซ้อมประมาณ 6 เดือน ซึ่งทำให้ฝีมือในการเล่นขยับขึ้นสูงขึ้นไปอีก ท่าที่เล่นได้คือ:Crab, 2foot spin, heel wheeling,back toe wheeling, little swan, heel toe spin, heel shift, toe toe screw,kazachock, heel spin ท่าที่เล่นไม่สมบูรณ์คือ: Heel Back to front. สังเกตุว่าในครั้งนี้อินซ์เล่นได้สมบูรณ์มากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา การเล่นฟรีสไตล์ชัดเจนมากขึ้น มีเสียหลักบ้าง แต่ไม่มาก ข้อติ ในครั้งนี้คือเรื่องความเร็วยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง Rank ของอินซ์พัฒนาขึ้นจาก Rank D ขึ้นสู่ Rank C ในงานแข่งนี้

ครั้งที่ 7: PSWC2010 Paris

ครั้งที่ 7: PSWC2010 Paris งานแข่งขันต่างประเทศครั้งที่ 2 ที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นการแข่งขันครั้งแรกในประเทศแถบยุโรป ท่าที่เล่นติด: heel wheeling,wiper, little swan, heel shift, heel heel royal eagle, chirsty, heel spin ท่าที่เล่นไม่สมบูรณ์: heel wheeling back to front. มีเสียหลักในช่วง 80 ก่อนขึ้น little swan, และเสียหลักตอนเล่น Chirsty ช่วงจบ. Rank ของท่าโดยรวมแล้วอยู่ใน Rank D เนื่องจากความสมบูรณ์ของท่ายังแสดงออกมาได้ไม่ครบถ้วน ท่าทั้งหมดนี้ถ้าเล่นให้สมบูรณ์และดูเป็นธรรมชาติจะถูกจัดอยู่ในระดับ Rank C หรือ B เลยทีเดียว

ครั้งที่ 6 งาน TSS2010 #1

ครั้งที่ 6 งาน TSS2010 #1 งานนี้อินซ์ก้าวไปอีกขั้นของการพัฒนาฝีมือทางด้านฟรีสไตล์สลาลม ท่าที่เล่นติด: Heel Wheeling, Toss, Little Swan, Foot Gun, Crobra, Kazachok ท่าที่เล่นไม่ติด: Heel Front to Back, Chirsty, Heel Spin ท่าฟรีสไตล์มีมากขึ้นและการเชื่อมต่อท่าต่างๆ เริ่มดีขึ้น แต่ยังมีจุดที่พลาดอยู่หลายจุด ซึ่งทำให้ภาพรวมของโชว์ดูขาดความต่อเนื่องไป คำแนะนำคือ นักสเก็ตควรเลือกท่าที่ตัวเองมั่นใจและเล่นได้โดยไม่ติดขัด จะทำให้โชว์ที่ออกมาดูดีมากขึ้น ท่าที่เล่นโดยรวมในครั้งนี้ขยับจาก Rank E ขึ้นเป็น Rank D ตามลำดับ แต่ยังเป็น Rank D ต้นๆ เพราะมีหลายท่าที่ยังไม่สมบูรณ์

ครั้งที่ 5: TSC2009 4 Open

ครั้งที่ 5: TSC2009 4 Open งานถัดจาก Rookie ก็เป็นงาน Open ของ TSS4 ในงานนี้อินซ์เลือกใช้ท่ายากที่แอบฝึกไว้มาโชว์ ทำให้เกิดความหลากหลายขึ้น แต่ส่งผลด้านความเร็วและความสมบูรณ์ของ Combo ลดลง และบังเอิญว่าคู่ต่อสู้ของอินซ์ก็บังเอิญเล่นพลาดด้วยเช่นกัน ทำให้อินซ์ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในรุ่น Open ครั้งนี้ด้วย กลายเป็น Double แชมป์คนแรกที่ได้รางวัลทั้ง Rookie และ Open ในระยะเวลาอันสั้น ใน combo ชุดนี้ประกอบด้วยท่าที่สมบูรณ์ดังนี้ Crazy, Toss, Little Swan, Heel Toe Screw, back christy และท่าที่ไม่สมบูรณ์ดังนี้ Toe Cock Foot, heel wheeling,wiper, back foot gun, heel spin. ในงานนี้ท่าหลายท่าที่เลือกใช้สามารถขึ้นไปอยู่ใน Rank DRead More

ครั้งที่ 4: TSC ครั้งที่ 4 Rookie

ครั้งที่ 4: TSC ครั้งที่ 4 Rookie หลังจากแข่งขันในงาน World Champ กลับมา ทำให้อินซ์กล้าเล่นมากขึ้น จากนักสเก็ต Rookie ธรรมดา ขึ้นสู่อันดับ 1 ของรุ่น Rookie ด้วยท่าต่างๆ ที่เล่นในงานดังนี้ crazy, toss, little swan, brush, heel wheeling, wiper, footgun, christy, heel spin ข้อสังเกตุ ณ จุดนี้คือท่าหลายๆ ท่าเริ่มเล่นได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นเช่น Litttle Swan, Heel Wheeling และเกิดการใช้ท่าใหม่ๆ เช่น Foot gun, Christy และ Heel Spin. การฝึกฝนท่าต่างๆ ในช่วงนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่อนข้างมาก เพราะแต่ละท่ามีความยากในตัวเอง และตอนนี้ก็ได้ขยับจากนักสเก็ต Rank F ขึ้นเป็นRead More

ครั้งที่ 3: การแข่งขัน WFSC 2009

ครั้งที่ 3: การแข่งขัน WFSC 2009 ในครั้งนี้มาพร้อมความมั่นใจ เริ่มต้นด้วยท่า ZEagle, Volt, และขึ้น Little Swan มาต่อที่ลาน 80 ด้วยท่า Heel Toe Screw, Back Snake, Heel Toe และ Heel Wheeling เข้าที่ line 50 ด้วยท่า Alternate Cross และขึ้น wiper, volt heel toe snake และจบด้วย heel wheeling ไปต่อที่ line 120 ด้วย Volt ต่อด้วยท่ายากคือ Reverse Eagle, Royal Eagle กลับมาต่อที่ line 80 ด้วยท่า EagleRead More

ครั้งที่ 2: งานแข่งขันปี 2009 (Open)

ครั้งที่ 2: งานแข่งขันปี 2009 (Open) หลังจากนักกีฬาได้รับทราบข้อผิดพลาดแล้ว ในการแข่งขันถัดมาเป็นรอบ Open นักกีฬาได้แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ด้วยการเตรียมท่าเล่นให้ครบเวลา 90 วินาที และใช้ท่าเล่นดังนี้ crazy, volt, cross, Nelson, eagle shift, Zegale, Eagle snake, Royal Eagle เรื่องโคนในคลิปนี้ยังเป็นอุปสรรค์กับนักกีฬาอยู่ เพราะเตะไปหลายโคนเลย การความคุมความตื่นเต้นตั้งแต่ต้นจนจบ ถือเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับนักกีฬาที่เพิ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกๆ แต่ไม่ต้องกลัว ทุกคนผ่านจุดนี้ได้สบายๆ ด้วยการยิ้มขณะแข่ง Rank ของนักสเก็ตตอนนี้ Rank F

ครั้งที่ 1: TSC2009 IT Square

ครั้งที่ 1: TSC2009 IT Square 25 july 2009 ในช่วงแรกของการเข้าแข่งขันฟรีสไตล์สลาลม นักกีฬาจะใช้ท่าง่ายๆ พื้นฐาน เนื่องจากเพิ่งเริ่มฝึกฝึน ข้อสำคัญของนักกีฬาในช่วงนี้คือ 1. ความแม่นยำในการเข้าโคน 2. การเตรียมเล่นให้จบตรงเวลา 3. ใช้ท่าที่สามารถเล่นได้อย่างมั่นคง จากวีดีโอนี้ นักกีฬาใช้ท่าง่ายๆ ในการเล่น เช่น Snake Nelson Volt crazy Eagle shift, Eagle, heel toe, zEagle, eagle cross, alternate cross. แต่ว่าเล่นจบก่อนเวลา ทำให้ถูกปรับแพ้ นักกีฬาจะต้องเล่นอย่างน้อย 80 วินาที จนถึง 100 วินาที โดยเวลาจะเริ่มเดินตั้งแต่เข้าโคนแรก Rank ของนักสเก็ตตอนนี้ Rank F-